Jogičko trčanje: namera je majka motivacije

Šta je jogičko trčanje, to niko ne zna. To sam nedavno smislila (izguglala sam, ne postoji još ni na engleskom) i sad treba nekako da razradim. Ali prva ideja je da je to pristup trčanju u kojem pre svega postavljamo neku nameru (za sebe, za grupu, zavisi kako radimo), u kojoj negujemo svesnost i relaciju daha, tela i uma (uz osmišljen pristup za vežbanje toga), u kojem pazimo na to kako se osećamo, kako se ophodimo prema okolini u kojoj boravimo i prema ljudima sa kojim boravimo (vežbamo tokom aktivnosti da bi se to prenelo u svaki dan).

Prošli put sam pisala o tome kako mi je trčanje pomoglo da se izborim s nekim opasnim demonima i iako bi se moglo reći da mi je tu namera bila jasna, definitivno nije bila promišljena. Prepustila sam se, kako to često radimo u razvijanju nekih navika oko kojih nismo posle srećne. 

Ako sam već mogla da osvestim nameru da trčim da bih se osećala bolje u glavi, mogla sam postaviti neke granice – ne trčati po cenu povređivanja tela, odnosno trčati u granicama koje mi telo trenutno dozvoljava. Eventualno malo preko. Kad se desi bol, pogotovo kada istrajava dan ili dva, pauziraš, vraćaš se na kraću distancu ili na sporiji tempo.

Namera može biti da se osećam dobro. Ostale namere mogu biti da smršam, da razvijem kardiorespiratornu izdržljivost, da se razmrdam, da budem napolju, da podržim prijateljicu kojoj je to važno, da se družim sa ekipom koja trči, da štagod.

Sama namera stvarno možete biti svašta i nešto što samo vi znate, samo vi smislite. Ali, da bi bila namera treba da je promišljena. Da smo pitali sebe zašto radimo to što radimo i proverili da li zaista to želimo od trčanja. To razlikuje nameru od pukog cilja.

I zapravo, može se primeniti i u bilo kojoj drugoj aktivnosti.

Do sledećeg trčanja, pitajte sebe zašto (želim da) trčim. Ne moram da imam cilj, u smislu da nije nužno da zapravo stignem tamo, ali sa ovom idejom možemo da oblikujemo svoju motivaciju, svoje treninge, njihovu učestalost i intenzitet, atmosferu, odabir muzike ili podkasta itd.

Zašto vi trčite?

Sledeće nedelje nastavljam sa razvijanjem ove ideje i pisaću nešto o tome kako se telesno pripremamo za trčanje. Ostanite uz naš program 😉