PRIMENJENA ANATOMIJA I BIOMEHANIKA
radionice za instruktore/ke (joge)

 

Kada sam krenula da pravim ovaj serijal radionica postavila sam sebi jedno pitanje:

Šta je ono što si želela da naučiš na kursu za instruktore joge a nisi imala priliku?

Ono što sam želela da napravim sa ovim radionicama su sve stvari o kojima bih volela da sam mogla da učim na kursu za instruktore, a čega nije bilo u ponudi. Danas ima kurseva koji se dotiču ovih stvari, ali često nema dovoljno vremena da se obrade baš sve teme, zahtevno je najnovija saznanja uklopiti u već razvijeni kurs, a pogotovo aktivno raditi na tome kako da se sve ovo primeni na časovima, treninzima.

Odabrala sam da povežem znanja iz primenjene anatomije sa znanjem iz biomehanike i to specifičnih oblasti koje mislim da su najkorisnije za (joga) instruktore/ke danas. Kombinacije sam napravila tako da lako mogu da ilustrujem teoretske ideje, kako bismo tokom učenja teorije naučili i praktično da ih primenjujemo te kako bismo nakon svih sedam imali zaokruženu sliku.

Šta je cilj? Da svaki polaznik/ca razvije samouverenost u svoje podučavanje kroz:

 • Demokratizaciju vežbanja: da radimo tako da se odmaknemo od površne podele na pravilno-nepravilno i razumemo mogućnost i taktike prilagođavanja položaja i pokreta konkretnim potrebama vežbača/čica koji vežbaju sa nama
 • Podsticanje odvažnosti na pokret: da steknemo znanje o adaptibilnoj prirodi tkiva i načinima na koje se može razvijati kako bi se podsticala odvažnost na pokret kod vežbača (nasuprot zastrašivanju učimo mogućnosti)
 • Razumevanje opsega prakse: razumevanje toga šta je naš zadatak, toga da iako se nalazimo van medicinskih praksi, možemo da doprinesemo jedinstvenim pristupom kroz nadogradnju, baziranu na savremenoj nauci, ali oslobođeni ograničenjima koji su imperativi formalnijih struka (naravno, ovo je jedino moguće ako kritički pristupimo ideji  “tradicionalnosti”)
 • Podučavanje bez dodira: razumevanje i znanje o telu koje obogaćuje naš repertoar vežbi ali i jezika kako bismo sa vežbačima/cama radili bez presije da ih u položaje/pokrete smeštamo (fizički). Ovo je jedna od mojih omiljenih tema jer, sem što ohrabruje same instruktore/ke, osnažuje i vežbače/čice podižući nivo svesti o tome šta se dešava u telu.

7 teoretsko-vežbačkih radionica koje sam pripremila zajedno formiraju svojevrstan kurs, zaokruženu celinu, iako ih vodim kao pojedinačne programe.

 1. Uvod u biomehaniku i primenjena anatomija ramenog pojasa – 7. maja 2022. u Surya Yoga Studiju
 2. Redefinisanje istezanja i primenjena anatomija zadnje lože
 3. Mehanika tkiva i primenjena anatomija stopala
 4. Redefinisanje bola i primenjena anatomija kukova
 5. Biotensegritet i primenjena anatomija fascije i kičme
 6. Mehanika disanja i primenjena anatomija jezgra
 7. Opseg prakse, jezik i sekvenciranje

Radionice organizujem periodično, te u saradnji sa zainteresovanim studijima/školama. Ukoliko te zanima kada će biti dostupni ili želiš da održim radionicu u tvom studiju piši mi na anica.joga@gmail.com